You must install Adobe Flash to view this content.

Missie- en visieontwikkeling: waarheen, waarvoor?

Cultuurontwikkeling? Prachtig! Maar in welke richting?

Elk bedrijf, elk mens, moet zich af en toe opnieuw afvragen "Wat wil ik nu eigenlijk bereiken?" en "Wat is voor mij belangrijk?". En soms helpt het om die vragen te beantwoorden met nèt even een andere invalshoek, en op nèt even een andere manier.

Voor het goed managen van een organisatie zijn een heldere missie en visie noodzakelijk: het ijkpunt voor elke managementbeslissing. Ook wanneer het voor het voortbestaan van het bedrijf nodig is om veranderingen door te voeren (bijvoorbeeld te ontwikkelen naar een meer pro-actieve bedrijfscultuur, of meer gericht op samenwerking) moet het voor iedereen duidelijk zijn waar de (nieuwe) organisatie voor staat en gaat.

Humanics Bedrijfscommunicatie helpt je met praktische en inzichtgevende werkvormen op weg naar een duidelijke boodschap. Je kunt ons bereiken via info@humanics.nl.

Samen gaan voor meer resultaat en plezier!