You must install Adobe Flash to view this content.

Prof logo steunkleur.jpgPROF: meer resultaat, meer plezier!

PROF is een helder model, gebaseerd op de vier kernwaarden van effectiviteit:

 1. Persoonlijk verantwoordelijk:
  je staat voor wat je zegt en je zegt waarvoor je staat, afspraak is afspraak. Dat betekent commitment en vertrouwen.
 2. Relatiegericht:
  samenwerken levert extra energie op. Of het nu gaat om klanten, de baas, een collega: aandacht voor de ander maakt effectiever.
 3. Outputgericht:
  lijkt weliswaar logisch, maar er zijn vele vormen van output die aantrekkelijk zijn om na te streven. Focus aanbrengen betekent ook dingen niet doen.
 4. Flexibel:
  de acceptatie van datgene wat er op dit moment is. Zeg "Ja" tegen het nu. En gebruik jouw energie om vanuit die realiteit het optimale pad te kiezen.

De vier kernwaarden voor effectiviteit vormen de basis van alle Humanics activiteiten. Dit draagt bij aan een krachtige samenhang tussen de programma's, die elkaar daarmee versterken. Synergie in communicatie.