You must install Adobe Flash to view this content.

PROFessioneel Time Management: met klok èn kompas

Passend bij het onderwerp is deze training verdeeld in een drietal korte thema bijeenkomsten (1 dagdeel), dicht op de praktijk.

  • Voorbereidingsopdracht
  • Thema 1: 'diagnose' - met ander ogen kijken naar de eigen agenda en bepalen wat je wilt verbeteren
  • Tussenopdracht
  • Thema 2: vaardigheden aanscherpen, afgestemd op de persoonlijke leerdoelen
  • Oefenen met het toepassen in de praktijk
  • Thema 3: verdere aanscherping
  • Persoonlijke coaching op het volhouden van de aangeleerde vaardigheden

Tijd voor focus: meer resultaat, meer plezier!