You must install Adobe Flash to view this content.

Humanics stimuleert mensenwerk

Humanics Bedrijfscommunicatie is een organisatie met een missie. Directeur/eigenaar Roelant van Ewijk werkt vanuit de overtuiging dat de beste resultaten worden neergezet door mensen die plezier hebben in de dingen die ze doen. Vanuit het PROF-kompas adviseert en begeleidt hij organisaties om ervoor te zorgen dat zij de energie van hun mensen samenbrengen en richten om zó de bedrijfsresultaten te verbeteren.

De kracht van samen

Belangrijk leidend principe voor Humanics is de kracht van samen. Bij organisaties die het beter willen doen kan de kracht van samen leiden tot grote veranderingen. Daarnaast is dit principe natuurlijk ook terug te vinden in de werkstijl: Humanics neemt het roer niet van je over, maar biedt je een compas en ruggesteun bij het gebruik ervan, zodat we er gezamenlijk meer (plezier èn resultaat) uit halen.

De kracht van samen vertaalt zich ook naar de organisatie-vorm van Humanics. Met een kleine vast kern en een uitgebreid netwerk van trainers, acteurs, adviseurs, managers, muzikanten en mensen van andere pluimage, is voor elke organisatie, voor elke vraag een passend team samen te stellen.