You must install Adobe Flash to view this content.

PROFessioneel vergaderen: haal eruit wat erin zit!

Ken je dat? Het gevoel dat vergaderingen meer als verplichte balast in de agenda staan, dan als zinvolle en stimulerende bijeenkomsten. Dat hoeft niet!

Praktische training gericht op het meer effectief en stimulerend leiden van vergaderingen:

teamspirit.jpg

  • Voorbereiding: doelstelling, agenda, uitnodiging
  • Rolverdeling
  • Structuur
  • Technieken voor de gespreksleider
  • Specifieke vergadersoorten: werkoverleg, brainstormen
  • Afronding en verslaglegging

We werken met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en gaan concreet aan de slag met het oefenen van de verschillende vaardigheden.

De training duurt drie dagdelen en is bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor het organiseren van vergaderingen en die dat graag beter wil doen.

Slimmer vergaderen: meer resultaat en meer plezier!