You must install Adobe Flash to view this content.

Logo Job  Joy.jpgDe winst van motivatie

Job& Joy is een motivatieprogramma dat zich concentreert op de mens achter het werk. Voor een goede motivatie dient er meer te zijn dan alleen het werk. Het geheel van werk en omgeving is bepalend voor de geleverde arbeidsprestatie: vind je het leuk, doe je het beter!

Job& Joy: waardevol voor elk bedrijf dat streeft naar een bedrijfscultuur waarin mensen het leuk vinden om te werken en de intermenselijke relaties een stevige basis voor succes vormen.

Samen met jou werken we aan manieren de verbinding tussen werk en plezier in jouw organisatie te verstevigen. We maken hierbij gebruik van een aantal praktische hulpmiddelen.

De pijlers van het Job&Joy programma

  • Cultuurmeting
    De cultuurmeting vormt de start van het programma. Met behulp van een enquête en individuele gesprekken wordt inzicht verkregen in de achtergronden, hobbies en drijfveren van de medewerkers. Ook wensen ten aanzien van het bedrijf en de werksfeer worden in kaart gebracht.
  • Jaarprogramma
    Het jaarprogramma geeft op overzichtelijke wijze alle activiteiten weer die gericht zijn op de medewerker. Hierin ligt de planning van bijvoorbeeld evenementen, interne activiteiten, feestdagen, sportdagen, opleidingsactiviteiten, bedrijfscampagnes en culturele activiteiten vast.
  • Personeelskrant
    De personeelskrant levert een belangrijke bijdrage aan de bedrijfscultuur. In de krant wordt de cultuur zichtbaar. Het inrichten, vullen en uitbrengen van een personeelskrant is een onderdeel van het programma.