You must install Adobe Flash to view this content.

Verkoop: het winnen van vertrouwen

De verhoudingen in het 'verkoopspel' zijn in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Tegenwoordig legt de veeleisende klant zijn wensen op tafel en het is aan de verkoper hier op adequate wijze op in te spelen. Hoe? Het PROF-compas geeft richting.

Hieronder vind je een aantal activiteiten die wij organiseren om de 'spitsen' uit jouw organisatie beter in staat te stellen om te scoren.

  • PROFessioneel verkopen: vaardigheidstraining voor verkopers.
  • Young Salesmen Course: ontwikkelingsprogramma voor startende verkopers.
  • Coaching on the job: op basis van dagelijkse praktijkervaringen (meelopen met de verkoper) spiegelen, aanscherpen en verbeteren van de verkoopvaardigheid.

Samen gaan voor meer resultaat en plezier!