You must install Adobe Flash to view this content.

Management: meer resultaat met minder moeite

De verantwoordelijkheden van een manager zijn groot. Er zijn vaak veel mensen afhankelijk van de manager voor hun brood en hun werkplezier. Hoe effectiever een organisatie - processen èn mensen - gemanaged worden, hoe meer energie er vrij komt en hoe beter het resultaat onder de streep.

Naast de interventies voor het verbeteren van de organisatie, de verkoop en de persoonlijke effectiviteit - die natuurlijk allemaal ook binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de manager vallen - heeft Humanics een aantal activiteiten die speciaal bedoeld zijn voor het ondersteunen van jou als manager:

  • Missie- en visieontwikkeling: het op een alternatieve manier scherp krijgen van de missie en visie en de consequenties die deze hebben voor de wijze waarop de organisatie aangestuurd moet worden.
  • Teamtraining: training gericht op het vergroten van inzicht in de wijze waarop het management team samenwerkt, uitgaande van de ambities en de rol die het team wil vervullen binnen de organisatie.
  • PROFessioneel leidinggeven: meerdaagse training, waarin alle aspecten van het praktisch leidinggeven aan de orde komen.
  • Time Management: training waarin specifiek de managementkanten van time management naar voren worden gehaald, zoals het stellen van (afdelings)prioriteiten, het sturen op resultaat èn ontwikkeling en het effectief delegeren.
  • Advisering en coaching: op maat, praktijkgericht, inzichtgevend, confronterend, ondersteunend.

Samen gaan voor meer resultaat en meer plezier!